Om Gunnar Kieri

 

 

Gunnar Kieri föddes 1928 i Kuivakangas i svenska Övertorneå. Han är svensk författare med finska som modersmål. Gunnar har arbetat bland annat som skogsarbetare, fabriksarbetare, fotograf, chaufför, instrumentreparatör och institutionstekniker. Den litterära debuten skedde 1972.

 

Få har betytt så mycket för att göra Tornedalen och dess historia känd för en bredare allmänhet än författaren Gunnar Kieri i en lång och ännu oavslutad rad av berättelser om människor i forna tider och ända till idag.

 

Gunnar hämtar inspiration både ur egna erfarenheter under ett långt och händelserikt liv liksom i egna studier och efterforskningar både hos levande människor och i gamla dokument. Hans ivriga färdande runt omkring i det vidsträckta Tornedalen ger underlag till hans skildringar av dess olika bygder.

 

 

 

                                                           Foto: Hasse Stenudd, 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierisällskapet © 2012